Blue Box Information

Norge V.nr. 591488

PAXLOVID® preparatomtale (SPC)

Se hele preparatomtalen, som inkluderer dosering, kliniske data og sikkerhetsinformasjon.

Klikk her

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasient

Se pakningsvedlegget, som inneholder viktig informasjon om hvordan du skal ta PAXLOVID® og hva du kan forvente av behandlingen.

Klikk her

Sikre ekte PAXLOVID®

PAXLOVID® fra Pfizer vil ha Pfizer-navnet på den ytre esken, og inneholder 5 blisterbrett av gjennomtrykkbar aluminiumsfolie. For å sikre at tablettene er ekte, skal du se etter spesifikk tekst preget på hver side av tablettene. Nirmatrelvir er rosa, ovalformede tabletter preget med "PFE" på den ene siden, og "3CL" på den andre siden. Ritonavir er hvite til off-white, kapselformede tabletter, og preget med "H" på den ene siden og "R9" på den andre siden.

Den ytre esken har et fargeløst, blankt belegg som inneholder et gjentatt mønster av Pfizers navn og logo overalt. Pfizers navn og logo har en matt utførelse.

Esken er sikkerhetsforseglet med limte klaffer i hver ende.

Hvis du mistenker at du har mottatt forfalsket PAXLOVID®, ta kontakt med Pfizer kundeservice på telefon +47 67 52 61 00.